บล็อกการเงินสำหรับคนช่างสงสัย

Photo by Jess Bailey Designs on Pexels.com

ตลอดเวลาเกือบ 8 ปีที่ได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผมมีโอกาสได้สอนและบรรยายในหลายวิชาและทำวิจัยในหลายหัวข้อมากครับ ไม่ว่าจะเป็นการเงินธุรกิจ การเงินอสังหาริมทรัพย์ Private Equity และ Venture Capital ไปจนถึงการลงทุนทางเลือก เช่น Factor Investing, REITs, SPACs และระบบการเงินบนบล็อกเชน (DeFi)

ผมพบว่าหลาย ๆ เรื่องในการเงินนั้นมีจุดเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจ และมีหลายคำถามที่ไม่เคยได้คิดมาก่อน เช่น เงินคืออะไร เงินและสินเชื่อ ทำไมถึงเป็นเรื่องเดียวกัน ทำไมหลักทรัพย์ถึงต้องมีมาตรฐาน เป็นต้น

จากคำถามที่มีมากมาย ผมพยายามหาคำตอบ พยายามทำความเข้าใจถึงเหตุผลว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร พบว่าหลายเรื่องเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากอดีต หลายเรื่องเป็นเหตุการณ์เก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตและผู้คนต่างหลงลืมไปจนฟังแล้วเหมือนเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ และหลายเรื่องเป็นสิ่งที่หากย้อนเวลากลับไปได้ เราอาจไม่ทำอย่างนี้ครับ

ผมจึงอยากนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ตกผลึกมาบันทึกไว้ที่นี่ในรูปแบบ blog เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้าง

ใน blog นี้เราจะไปดูแนวคิดและบริการทางการเงินที่ใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน จะเยี่ยมชมนวัตกรรมการเงินใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เห็นถึงพื้นฐานของความต้องการที่ไม่เคยเปลี่ยนไปของสังคม และโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไปจนถึงความเสี่ยงที่แอบเร้นอยู่ในจุดลับตาอีกด้วย

เมื่อคุณอ่าน blog นี้ ในบางครั้งแล้วอาจจะอุทานว่า “เอ๊ะ” “อุ้ย” หรือ “แบบนี้ก็ได้เหรอ” แต่นี่ล่ะครับ คือเบื้องหลังที่มาที่ไปและการทำงานของระบบการเงิน ซึ่งหากเราไม่ใช่คนช่างสงสัย เราอาจไม่เคยต้องนึกถึงเลยก็ได้

ขอเชิญออกเดินทางร่วมกันครับ ❤

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s